Agnieszka Różewicz

Adwokat / Of Counsel

Specjalizuje się w prawie medycznym. Zapewnia obsługę prawną podmiotów leczniczych, praktyk zawodowych i producentów wyrobów medycznych. Wspiera właścicieli i kadrę menadżerską sektora ochrony zdrowia. Reprezentuje personel medyczny w sprawach cywilnych i karnych.

Na przestrzeni przeszło 10-cio letniego doświadczenia zawodowego, doradzała m. in. w zakresie: nowych technologii w medycynie /telemedycyna, telediagnostyka/, tworzenia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych, dokumentacji medycznej i okołomedycznej, zatrudniania personelu medycznego, farmacji szpitalnej, wymagań dla pomieszczeń i urządzeń w działalności leczniczej, sporów z NFZ, produkcji i dystrybucji wyrobów medycznych, usług okołomedycznych /kosmetologicznych i z zakresu medycyny alternatywnej/, dostosowywania działalności leczniczej do sytuacji epidemicznej, ochrony danych osobowych /wdrażania i audytów RODO/, weryfikacji strategii marketingowych.

Aktywnie angażuje się w pomoc prawną związaną z wykonywaniem zawodów medycznych. Zapewnia wsparcie podczas negocjacji warunków zatrudnienia. Partner Stowarzyszenia Porozumienie Chirurgów SKALPEL, autorka inicjatywy “Prawnik Zawodów Medycznych” – bezpłatnych porad prawnych w związku z COVID-19, udzielanych za pośrednictwem grupy w mediach społecznościowych, z której korzysta przeszło 2.700 medyków.

Autorka artykułów specjalistycznych z zakresu prawa medycznego. Członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie.

Prowadzi kancelarię adwokacką świadczącą pomoc prawną dla branży medycznej.

Nagrody:

„Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2020” – nagroda specjalna

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, Podyplomowe Studia Menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej /2017-2018/

Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny /2014-2015/

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, aplikacja adwokacka /2012-2014/

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, studia dzienne magisterskie, kierunek: prawo /2005-2010/

© Copyright Małecki Legal