Corporate Law

Wspieramy klientów w sprawach korporacyjnych, obejmujących zarówno bieżące doradztwo w zakresie prawa spółek, jak i doradztwo w projektach reorganizacyjnych oraz korporacyjnych. 

Doradzamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności. Wspieramy klientów w zakładaniu spółek, przygotowywaniu dokumentacji korporacyjnej oraz opracowywaniu i wdrażaniu modeli corporate governance.

Przeprowadziliśmy z sukcesem wiele projektów połączeń, przekształceń oraz podziałów spółek. 

Usługi w ramach specjalizacji

  • Doradztwo w wyborze formy prowadzenia działalności
  • Wsparcie w zakładaniu oraz rejestracji spółek polskich oraz zagranicznych, oddziałów oraz przedstawicielstw
  • Tworzenie dokumentacji korporacyjnej (umowy oraz statuty, spółek, regulaminy wewnętrzne, procedury)
  • Pomoc w połączeniach, przekształceniach i podziałach spółek
  • Wsparcie w bieżących sprawach korporacyjnych, w tym przygotowywanie projektów uchwał, protokołów
  • Realizacja bieżących obowiązków korporacyjnych (zgłoszenia w KRS, zgłoszenia UBO, dematerializacja akcji)

Reorganizujesz swój biznes?
Skontaktuj się z nami

Sprawdź pozostałe
nasze specjalizacje.

Wróć

© Copyright Małecki Legal