Katarzyna Jaskorska-Michalska

Managerka Biura

Zapewnia ogólną organizację pracy kancelarii, jest wsparciem administracyjnym Kancelarii w zakresie zarządzania przepływem i archiwizacją dokumentów, koordynacji obiegu korespondencji, rozliczeń miesięcznych oraz płatności. Wykonuje zlecenia dla klientów Kancelarii, przygotowuje zestawienia, analizuje dane oraz informacje.

Jest absolwentką studiów magisterskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na kierunku Zdrowie Publiczne o specjalności Epidemiologia i Promocja Zdrowia.

Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Sztuki Wojennej na kierunku Zarządzanie Lotnictwem.

Doświadczenie zawodowe

© Copyright Małecki Legal