Tomasz Kiełczykowski

Asystent Prawny

Tomasz realizuje studia prawnicze w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zajmuje się researchem, przygotowywaniem dokumentów oraz szeroko pojętym wsparciem przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A) ze szczególnym uwzględnieniem transakcji z udziałem funduszy private equity oraz venture capital na każdym etapie procesu transakcyjnego. Bierze udział w procesach związanych z corporate governance spółek kapitałowych.

Włada biegle językiem angielskim.

© Copyright Małecki Legal