Damian Staszewski

Starszy Prawnik

Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), z uwzględnieniem specyfiki transakcji przy udziale funduszy PE/VC  oraz spółek publicznych. W swojej działalności zajmuje się także bieżącym doradztwem na rzecz spółek kapitałowych.

Przed dołączeniem do zespołu Małecki Legal zdobywał doświadczenie w renomowanych kancelariach w prawnych w Warszawie. W ramach dotychczasowej praktyki zajmował się przygotowaniem dokumentacji transakcyjnej, jak także kompleksową koordynacją procesów transakcyjnych począwszy od etapu negocjacji. Brał także udział w licznych projektach restrukturyzacyjnych oraz doradzał przy procesach wdrażania programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników.

Ukończył studia prawnicze w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa rynku kapitałowego prowadzone przez Szkołę Główną Handlową.

Włada biegle językiem angielskim oraz językiem włoskim w stopniu komunikatywnym.


Wykształcenie:

Akademia Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa, kierunek prawo – 2008-2013

Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe, kierunek „Prawo i ekonomia rynku kapitałowego” – 2016-2017

Wybrane projekty
Doświadczenie zawodowe

© Copyright Małecki Legal